TRÆNING I VARMTVANDSBASSIN

Har du en diagnosticeret skævhed i ryggen, er det vigtigt at du træner muskulaturen omkring rygsøjlen. Også selv om du ikke har egentlige problemer med din ryg. Her er træning i varmtvandsbassin en ideel mulighed af flere årsager.

Hvad enten du har problemer med ryggen eller ej grundet en deformitet i rygsøjlen, er det vigtigt at styrke muskulaturen som har indvirkning på rygsøjlens stabilitet og bevægelser. Det er vores mave- og rygmuskler som primært varetager disse funktioner. Men man har også fundet frem til, at vores muskler arbejder sammen diagonalt omkring kropsaksen og ned i benene i det man kalder muskelslynger. Det betyder med andre ord, at for at vi kan udføre en bevægelse arbejder de forskellige mave- og rygmuskler på hver side af kropsaksen sammen i et særligt samspil. Har man en skoliose, har musklerne på begge sider af rygsøjlen ikke de samme forudsætninger for at arbejde. Nogle muskler må arbejde hårdere for at varetage deres funktioner, mens andre har en meget ringe forudsætning for at kunne trække sig sammen. Dette afhænger selvfølgelig af hvor udtalt skoliosen er, samt i hvor høj grad den hæmmer funktionerne i rygsøjlen.

Samtidig skal muskulaturen omkring rygsøjlen være stærk nok til at kunne fastholde ryggen, når vi sidder, står og går, eller mere specifik når vi bruger arme og ben f.eks. løfter, bærer, sparker m.m.

Der findes mange måder at styrke og smidiggøre denne muskulatur. En god mulighed er træning i varmtvandsbassin, hvor vandet er 33-35 grader varmt. Træningen foregår på den måde, at man er i vand til skuldrene og arbejder med et særligt øvelsesprogram tilpasset den enkeltes behov. Øvelserne kan være med eller uden redskaber eller blot simple funktioner som gang, løb m.m., men det kræves ikke, at man kan svømme. En fysioterapeut eller anden særligt kvalificeret instruktør er i vandet til at instruere, guide og vejlede udøverne, og træningen kan foregå individuelt såvel som på hold.

Vandets fysiske egenskaber

Vandets fysiske egenskaber, som viser sig at være en videnskab for sig, giver nogle særlige fordele i forhold til træning på land. En af disse er reduktionen af tyngdekraften. Man er betydelig lettere i vand end på land, hvilket nedsætter belastningen på kroppens led. Samtidig spiller opdriften i vandet ind, så nogle bevægelser udføres lettere i vand. Vandet yder en modstand mod en bevægelse, når et emne eksempelvis en arm eller et ben føres igennem vandet. Og der kunne nævnes adskillige flere fysiske egenskaber.

Skoliosepatienter, hvad enten man har fået en stivgørende operation eller ej, kan med fordel træne under disse forhold, idet den reducerede tyngde på rygsøjlen gør træningen nemmere og mindre smertefuld. Bevægeudslaget i ryggen bliver ofte øget under vand. Udnyttes vandets modstand korrekt har man gode muligheder for at aktivere de før omtalte muskelslynger, så man derigennem kan øge stabiliteten omkring rygsøjlen. Med andre ord kan disse patienter ofte bedre klare træning i varmtvandsbassin i forhold til træning på land. Mange oplever tilmed en smertelindring herved. Men der er blandt behandlere en ikke helt irrelevant debat om, hvorvidt denne træning kan overføres til dagligdags funktionerne på land. Så derfor kan med fordel supplerer med øvelser på land.

Manglende dokumentation

Der hersker ingen tvivl om, at mange har god effekt af bassintræningen. Men det er småt med videnskabelige beviser for, at den virker. Men fakta er, at træning i varmtvandsbassin ofte lindrer smerter, musklerne afslappes og stivheden i leddene formindskes. Desuden opbygges en bedre balance, større muskelstyrke og øget kondition. Denne effekt er desværre meget ringe dokumenteret videnskabeligt, hvilket har gjort at mange forskere foreslår, at der gennemføres større klinisk kontrollerede studier af bassinterapi.

Tilbud om varmtvandsbassin

Du kan til enhver tid deltage i varmtvandstræningen igennem flere instanser. Sygehusene tilbyder træningen, idet man henvises hertil af en af sygehusets læger, hvilket kræver at man er i konsultation. Men mange private klinikker for fysioterapi kan ligeledes tilbyde bassintræning. Her skal du henvises af egen læge. Skoliosepatienter med en Cobbs vinkel større end 20 grader kan få vederlagsfri fysioterapibehandling.

 
Dansk Skoliose Forening • dsf@skoliose.dk • Tlf. 22 28 59 92