OPERATION

Operation kommer som regel først på tale når det er absolut nødvendigt.
 
Det kan være en ryg, hvor skævheden ikke kan kontrolleres (hvis ryggen - over en periode - er blevet mere skæv) eller bliver så udbredt og/eller generende, at patienten ikke kan føre et tåleligt liv. Det skal først vurderes om der er andre behandlingsmuligheder, som f.eks. korset, der kan sættes ind i stedet. Ryggen kan også i nogle få sjældne og ekstreme tilfælde genere vejrtrækning, hjerte og lunger.
 
Operation er derfor ikke det første der skrides til, når en skæv ryg opdages.
 
Skæve rygge er lige så forskellige, som vi mennesker. Nogle skævheder er medfødte, hvor der endvidere kan være fejlvækst i ryghvirvlerne. Andre opstår i starten af teenageårene.
Skævheden ses ofte, som buer ud til én eller begge sider, men kan også med fejlvækst i hvirvlerne forme sig som et knæk. Den kan sidde i lænden, midt på ryggen men også helt op til kraniet.
 
Folk med muskelsvind og polio udvikler også ofte en skoliose.
 
En ortopædkirurg vil altid vurdere ud fra, hvor stor chancen er for, at patienten får det bedre, hvis man opererer, kontra hvilke risici der kan være. Det kan derfor godt ske, at ortopædkirurgen vurderer, at en operation vil hjælpe dig eller dit barn, selvom Skoliosen hverken er livstruende (hvad den meget sjældent er) eller meget ekstrem. Omvendt kan visse Skolioser godt være så risikable at operere, at man umid­delbart vil fraråde det. Omkring hver tredje rygpatient må igennem en operation, hvor rygsøjlen rettes op og låses fast ved hjælp af indopererede metalstænger.
 
Ortopædkirurgerne er i dag blevet meget dygtige til disse rygoperationer, og kan hjælpe et langt større antal patienter på denne måde - heriblandt også voksne - end man kunne for bare 20 år siden.
 
En operation kan altså være en nødvendig beslutning, og det er i så fald vigtigt at få at oplyst, hvorfor lægerne vurderer som de gør - og på hvilken grundlag.

Hvis der er tale om unge mennesker der vokser, vil man - hvis det er muligt - først og fremmest forsøge at rette op og kontrollere udviklingen af skævheden med et korset.
Dansk Skoliose Forening • dsf@skoliose.dk • Tlf. 22 28 59 92