VEDERLAGSFRI FYSIOTERAPI

Ordningen om vederlagsfri fysioterapi hos praktiserende fysioterapeuter til personer med svært fysisk handicap blev indført i 1989. I 2008 er ordningen udvidet, således at den også omfatter personer med funktionsnedsættelse som følge af progressiv sygdom.

Læs Sundhedsstyrelsens vejledning om ordningen 

Her er en kort gennemgang fra Sundhedsstyrelsens hjemmeside
Dansk Skoliose Forening • dsf@skoliose.dk • Tlf. 22 28 59 92