ZONETERAPIENS HISTORIE

Zoneterapi er et af de mange tilbud der findes i telefonbogen under alternativ behandling. Mange tror at det stammer fra østen på lige fod med akupunktur, men det passer slet ikke.

Det var den amerikanske læge Dr. William H. Fitzgerald (1872-1942) som opdagede zoneterapien. Fitzgerald, som var øre-næse- og halslæge, opdagede at tryk og massage på visse punkter på kroppen havde en virkning med hensyn til at genoprette fysiologiske funktioner og i visse tilfælde kunne trykkene virke smertelindrende. Han erfarede desuden, at virkningen var størst, når man arbejdede på kroppens distale punkter, altså på hænder og fødder.

Fitzgerald startede i 1902 via forskning, kortlægning af krops- og reflekszonerne på fingre, hænder, læber, tunge, næse og tæer. Han arbejdede primært på reflekszonerne på hænderne.
Eunice Ingham, som var fysioterapeut, blev elev af Dr. Fitzgerald. Hun fandt føddernes reflekszoner specielt virkningsfulde og indtegnede, som den første, fodplancher, som er grundlaget for den zoneterapi, der arbejdes med i dag. Desuden skrev hun bøger om zoneterapi og var på den måde med til at sprede den erfaring hun havde med zoneterapi og dens resultater. Hanne Marquardt, en tysk sygeplejerske, startede som den første skoler for zoneterapi i Vesteuropa, efter at have arbejdet for Eunice Ingham i USA. Via hende blev zoneterapien for alvor kendt i Danmark omkring 1970. Hun lever endnu og er blevet kendt som den moderne zoneterapis moder.

FODENS INDDELING I REFLEKSZONER

William Fitzgerald opdelte kroppen i 10 vertikale zoner, og det er disse zoner som zoneterapien tager udgangspunkt i. Deler man kroppen i to dele på langs, er der i hver legemshalvdel 5 zoner talt fra midten og udefter. Disse zoner siges at have deres oprindelse i fingrene, hvorfra de går op over ansigt og hoved, ned på kroppens for- og bagside for at slutte i fødder og tæer.
Hver zone omfatter alle de legemsdele og organer, den respektive zone passerer. I fødderne har hvert eneste organ, som hver af de 10 zoner dækker, sit tilsvarende refleksområde; fødderne er i realiteten en miniatureudgave af legemet. Højre fod svarer til højre side og venstre fod til venstre side af kroppen.

HVORDAN VIRKER ZONETERAPI?

Mange patienters symptomer kan ikke måles og påvises med lægevidenskabens apparater, og derfor kan det være svært at placere dem indenfor de traditionelle sygdomsbilleder. Men ser vi samtidig på østens tusindårige gamle filosofi om, at kroppen består af energi, der fordeler sig jævnt i hele kroppen efter et bestemt mønster (meridiansystemet),
da kan man som alternativ behandler bedre danne sig et helhedsbillede af mennesket og derved bedre hjælpe med at ændre miljøet frem for at fokusere udelukkende på sygdommen. Det er nemlig sådan at zoneterapien ikke helbreder men afbalancerer og normaliserer kroppens væv og organer til selvhelbredelse.

Zoneterapeuter arbejder med tre kredsløb i kroppen: blodkredsløbet, lymfekredsløbet og energikredsløbet. Det er hovedsageligt gennem disse tre kredsløb at kroppen nedbrydes og ubalancer opstår og derfor også herigennem, at den skal genopbygges og regenerere. En god cirkulation i de tre kredsløb giver en sund og afbalanceret krop. En af årsagerne til at zoneterapi, trods sin store popularitet i befolkningen, stadig er en alternativ behandlingsform og ikke en del af det etablerede system er, at man har haft svært ved at give en lægevidenskabelig forklaring på, hvordan terapien virker.
Siden 1930’erne har amerikanske refleksonomer antaget, at behandling af reflekszoner stimulerer blodkredsløbet i de tilsvarende organer eller kropsdele. Eksperimenter af den danske læge Ole Bentzen sandsynliggør dette, idet fotografering med infrarøde stråler efter zoneterapibehandling afslører en betydelig varmestigning i de kropsdele, der korresponderer med specifikke reflekszoner. Denne stigning i temperatur tolkes som tegn på øget blodgennemstrømning i organerne. I nyere tid har man fundet, at zoneterapi sandsynligvis stimulerer kroppens produktion af endorfiner og enkefaliner, som er kroppens egen morfin, dvs. naturlige smertedæmpere.

En tredje antagelse er, at zoneterapi styrker kroppens udskillelse af affaldsstoffer. Dette er ikke bevist ved forskning.

Ovenstående ideer referer til generelle reaktioner i kroppen efter en zoneterapibehandling.
Et andet problem har været at forklare påvirkningen fra fodreflekszoner til kropsdel eller organ. I denne sammenhæng er der følgende hypoteser. Påvirkning via nervesystemet, påvirkning via meridiansystemet (det system hvori energien løber), påvirkning af kroppen som en holografisk konstruktion og påvirkning af livsenergien

Zoneterapiens påvirkning af kroppen som en holografisk konstruktion

Den tredje hypotese, om påvirkning af kroppen som en holografisk konstruktion, er umiddelbart den, der stemmer bedst overnes med ideen om at fuldstændigt kort over kroppen på fødderne.

Den norske læge Wilhelm Schelderup har forsøgt at sammenholde zoneterapi, øreakupunktur og andre beslægtede behandlingsmetoder med videnskabelige hypoteser om holografi og hologrammatiske strukturer. Holografi - ideen om at helheden er indskrevet i delen - er blevet et centralt begreb i moderne videnskab og teknologi; opdagelsen af refleksologiske behandlingsformer tyder på, at levende organismer også kan opfattes som holografiske strukturer.

Den biologiske betydning af holografi er knyttet til biologisk organisering og peger på, at kroppen kan ses som et organisk helhedsfelt med vekselvirkning mellem del og helhed. Delfunktioner genspejler organismens generelle funktionelle tilstand, og ved at bringe delsystemet i funktionel harmoni, påvirkes samtidig organismens tilstand hen imod en større ligevægt.

Zoneterapiens påvirkning af livsenergien - vitalenergien

Ifølge østens filosofi er livsenergien den vigtigste energi i forhold til et levende væsen. Den energi, vi er født med, opbevares i nyrerne, og via milten skal vi selv oppebære energien resten af livet i form af det vi spiser, drikker og i øvrigt den måde vi lever på. Vi kender alle til at have en dårlig dag, men vi ser heldigvis også mennesker der "stråler". Det er, ifølge Rudolf Steiner, livsenergien, som i alternative kredse også kaldes den æteriske energi.

Zoneterapiens påvirkning af livsenergien ligger udenfor det den traditionelle videnskab kan måle og dermed dokumentere. Man kan ikke udforske virkeligheden længere end til de grænser, som sættes af det måleudstyr som vi har til rådighed.

Livsenergien er den energi som clairvoyante mennesker ser som et lysende felt rundt om kroppen - også kaldet aura. Men selv om man ikke kan se energien, har vi alle mulighed for at mærke den, både på os selv og andre. Prøv at holde dine arme udstrakt i skulderhøjde, gnid håndfladerne mod hinanden indtil de bliver varme. Før forsigtigt hænderne fra hinanden og lad dem langsomt prøve at nærme sig hinanden igen. Når det prikker og stikker mellem håndfladerne og der ligesom føles modstand, er det livsenergien du mærker. Du vil ofte kunne føre hænderne langt fra hinanden igen
og stadig mærke energien.

Zoneterapi er på vej til at blive accepteret af det etablerede system, det bliver især brugt meget til fødsler på sygehusene, og ligesom akupunktur bruges det af tandlæger, dyrlæger og jordmødre. Der er rigtig mange læger der er uddannet akupunktører, men der er et stigende antal der også bliver zoneterapeuter, ligesom rigtig mange sygeplejersker er det. Tænk på at for ikke så mange år siden var kiropraktik alternativ behandling, og for små hundrede år siden var fysioterapi alternativ behandling. En af kritikpunkterne fra det etablerede system er at man ikke har bevist at zoneterapi virker, selvom der er udgivet mange forskningsresultater omkring det. Men man har heller aldrig bevist af fysioterapi virker, og alligevel henviser vores læger os til det uden tøven. Faktisk kan man heller ikke bevise at myoser eksisterer, man kan mærke en under huden, dog kan man, hvis man åbner kirurgisk ind til musklen, intet se, og man ved ikke hvad en myose egentlig består af, eller hvad den i det hele taget er.

Der er dannet to små og et større forbund indenfor zoneterapien, som med tiden vil blive slået sammen til et stort forbund. Det største forbund hedder ZDF, og går man til en zoneterapeut der er ZDF uddannet har man garanti for et vist antal timer i zoneterapi, sygdomslære, anatomi, førstehjælp og bestået skriftlig og mundtlig eksamen i disse.

Foruden at kunne sætte fødsler i gang, virker zoneterapi erfaringsmæssigt særligt godt ved spædbørn (kolik), ved børn i det hele taget (især øreproblemer), ved astma, ved nyresygdom og ved problemer omkring rygraden (f.eks. hold i ryggen).
Hvis du efter at have læst denne artikel skulle få lyst til at prøve zoneterapi og ikke ved hvor du skal finde en, kan du ringe til mig, jeg har et hæfte over alle FDZ zoneterapeuter i hele Danmark.

Af Rikke Hauge, medlem Dansk Skoliose Forening.

Rikke Hauge

Rikke Hauge har selv Skoliose og nyder stor glæde af zoneterapi. "Det er en behagelig måde, at få fjernet smerter og stivheder i kroppen."
Dansk Skoliose Forening • dsf@skoliose.dk • Tlf. 22 28 59 92