MB SCHEUERMANN

Af overlæge, dr.med. Karsten Thomsen, Universitetscenter for Rygkirurgi, Odense Universitetscenter.
 
Morbus (latin, sygdom) Scheuermann er opkaldt efter en dansk røntgenlæge, som første gang beskrev sygdommen i 1920. Over hele verden benyttes hans navn stadig i forbindelse med sygdommen. Han observerede, at svær foroverkrumning i brystryggen (columna thorakalis) eller på overgangen mellem bryst- og lænderyggen (columna thorakolumbalis) kunne skyldes kileform af hvirvellegemerne, altså at forkanten af et hvirvellegeme var for lav i forhold til bagkanten. Hvis denne forskel er udtalt og findes over flere hvirvler, påvirker det balancen i ryggen: det pågældende område af ryggen krummer så for meget forover, og den øvrige del af ryggen må derfor krumme mere bagud, så patienten med morbus Scheuermann kan se fremad og ikke går med hovedet foroverbøjet. Vi har jo alle foroverkrumning i brystdelen af ryggen og bagoverkrumning i lænden, men ved morbus Scheuermann bliver disse krumninger meget mere udtalte.
 
Man ved ikke, hvad årsagen er til lidelsen. Vi ved, at det for en del er arveligt, og vi ved også efterhånden, at det ikke hænger sammen med rygbelastning under opvæksten.

Sygdommen opstår i barne- og ungdomsårene, og typisk observeres den af patienten selv eller omgivelserne i teenageårene.

I mildere grader og især hvis patienten ikke er udvokset, kan træning af rygstrækkemuskulaturen hjælpe. Ved at træne rygstrækkerne, som jo bagoverbøjer eller udretter ryggen, kan man påvirke krumningen på mildere morbus Scheuermann-kyfoser, så ryggen bliver normal eller næsten normal, når patienten er udvokset. I sværere tilfælde kan man ikke alene ved træning rette ryggen op. Dog kan træning af rygmuskulaturen stadig i høj grad være en god idé, da funktionen af ryggen bedres. Man er med en stærk ryg bedre i stand til at kompensere for foroverfældningen og kan så leve et normalt liv uden væsentlige rygproblemer.

I de helt svære tilfælde, som tommelfingerregel når foroverkrumningen er ca. det dobbelte af normalt i brystdelen af ryggen, kan en operation komme på tale. Det drejer sig om et ret stort indgreb, hvor man opererer patienten både gennem brysthulen og fra rygsiden. Man kan så rette brystryggen op til normale krumninger. Det oprettede rygafsnit stabiliseres og vil være blivende stift efter operationen. Det har sædvanligvis ingen praktiske konsekvenser for rygfunktionen, da det som sagt helt overvejende er brystdelen af ryggen, der stivgøres.

Som det gælder for mange andre rygsygdomme, er de fleste tilfælde af morbus Scheuermann forholdsvis milde og påvirker ikke i væsentlig grad rygfunktionen igennem livet. Ved de sværere grader er det vigtigt at få god og individuel rådgivning og behandling ved rygspecialister.

Patient med svær rundryggethed i brystdelen af ryggen på grund af MB Scheuermann.

 
Dansk Skoliose Forening • dsf@skoliose.dk • Tlf. 22 28 59 92