MEDLEMSBLADET

Bladudvalget efterlyser beretninger og billeder fra medlemmerne.

Har du gennemgået en større operation, været på genoptræning eller måske fået et helt nyt korset? Så vil bladudvalget meget gerne høre fra dig. Har du endvidere nogle flotte billeder, som du har lyst til at dele med 
andre? Så må du også gerne kontakte bladudvalget:
rygsoejlen@skoliose.dk

Skriv til bestyrelsen og oplys, hvordan vi kan kontakte dig, inden du sender dine billeder og beretninger til os.
Oplys tillige dit medlemsnummer. Så vil vi ringe til dig og aftale nærmere.
 

Regler for indsendelse af materiale:

Dansk Skoliose Forening modtager meget gerne billeder og videooptagelser fra medlemmerne.
Billeder til tryk i bladet skal fylde mindst 5 MB.

Ved indsendelse af materiale har Dansk Skoliose Forening vederlagsfrit ret til, i alle sammenhænge, at genanvende det indsendte til brug i alle Dansk Skoliose Forenings distributionskanaler.
Dansk Skoliose Forening • dsf@skoliose.dk • Tlf. 22 28 59 92