KALENDER 2018


4. februar:             bestyrelsesmøde

10. marts:             rygcafé i Aalborg

11. marts:             rygcafé nær Vejle

18. marts:             rygcafé i Viborg

(19. marts:            rygcafé på Sjælland - desværre udskudt pga. sygdom)

3. april:                 bestyrelsesmøde

14. april:               rygcafé på Sjælland

1. juni:                  bestyrelsesmøde

2. juni:                  konference og generalforsamling i Vejle

5. august:              bestyrelsesmøde

7.-9. september:    Ung Weekend

(18. september:      rygcafé på Sjælland - aflyst)

7. oktober:            rygcafé nær Vejle

7. oktober:            rygcafé i Viborg

14. oktober:          rygcafé på Sjælland

27. oktober:          rygcafé i Aalborg

3. november:         bestyrelsesseminar
Dansk Skoliose Forening • dsf@skoliose.dk • Tlf. 22 28 59 92