Dansk Skoliose Forening - KALENDER 2018


KALENDER 2018


Vi har nu datoer for flg. arrangementer. Senere kommer datoer for bl.a. flere bestyrelsesmøder og flere rygcaféer.

 4. februar:           bestyrelsesmøde

10. marts:            rygcafé i Aalborg

11. marts:            rygcafé nær Vejle

18. marts:            rygcafé i Viborg

(19. marts:           rygcafé på Sjælland - desværre udskudt pga. sygdom)

  3. april:              bestyrelsesmøde

14. april:              rygcafé på Sjælland

  1. juni:               bestyrelsesmøde

  2. juni:               konference og generalforsamling i Vejle

   5. august:           bestyrelsesmøde

7.-9. september:    Ung Weekend

18. september:      rygcafé på Sjælland

7. oktober:            rygcafé nær Vejle

27. oktober:          rygcafé i Aalborg

3. november:         bestyrelsesseminar
Dansk Skoliose Forening • dsf@skoliose.dk • Tlf. 22 28 59 92