KALENDER 2017


 4. februar: bestyrelsesmøde

12. marts: rygcafé i Vejle

19. marts: rygcafé i Aalborg

26. marts: rygcafé i Aarhus – for ikke-opererede børn og unge og deres forældre

2. april: bestyrelsesmøde

16. juni: bestyrelsesmøde

17. juni: konference og generalforsamling i Vejle

1.-3. september: Ung Weekend

10. september: konstituerende bestyrelsesmøde

23.-24. september: Voksen Weekend i Middelfart

1. oktober: rygcafé i Aalborg

6.-7. oktober: bestyrelsesseminar

12. november: rygcafé i Vejle
Dansk Skoliose Forening • dsf@skoliose.dk • Tlf. 22 28 59 92