SPONDYLOLISTHESE

Ved spondylolisthese forstås en fremadglidning af en hvirvel i forhold til den nedenfor beliggende. Det er oftest den 5. lændehvirvel der er gledet frem i forhold til korsbenet.

Hos ca. 5 % af den danske befolkning opstår der i ungdommen et træthedsbrud i hvirvelbuen svarende til nederste lændehvirvel. Hos eskimoer drejer det sig omkring 40 % og hos elitegymnaster 15 %. Den kan være medfødt, men også fremkommet senere pga. slidtage

I en del tilfælde skrider den forreste del af hvirvellegemet fremad i forhold til den underliggende hvirvel. Tilstanden medfører at led og muskler forstrækkes og der kommer smerter ved belastning af ryggen. Er forskydningen udtalt, kan der opstå smerter ud i benene (Ischiassmerter) på grund af tryk og træk i nerverødderne i den forsnævrede rygmarvskanal. Rygsmerter på grund af spondylolistese kan lindres ved træning.
Dansk Skoliose Forening • dsf@skoliose.dk • Tlf. 22 28 59 92