Personligt medlem
For dig med skoliose.
200 kr. årligt 

Personligt medlem

Et personligt medlemsskab af Dansk Skoliose Forening koster 200,- kr. årligt. Det dækker udelukkende dig personligt.
Abonnementet opkræves automatisk på det betalingskort, der registreres ved indmeldelsen.

Med et personligt medlemsskab af DSF kan du:

 • tilmelde dig alle foreningens arrangementer
 • læse alle nyheder, som foreningen sender ud via Rygsøjlen
 • få adgang til og kunne læse artiklerne i Rygsøjlen, når det passer dig
 • bruge din ene personlige stemmeret på foreningens generalforsamling (ved manglende fremmøde, kan du give din stemme videre til ét andet me

Pårørende medlem
For alle pårørende
150 kr. årligt 

Pårørende medlem

Medlemsskabet for pårørende medlemmer af Dansk Skoliose Forening koster 150,- kr. årligt. Medlemskabet dækker pårørende i form af enten forældre eller bedsteforældre til et personligt medlem/hustandsmedlem.
Abonnementet opkræves automatisk på det betalingskort, der registreres ved indmeldelsen.

Med et pårørende/støttemedlemskab af DSF kan du:

 • tilmelde dig alle foreningens arrangementer
 • læse alle nyheder, som foreningen sender ud via Rygsøjlen
 • få adgang til og kunne læse artiklerne i Rygsøjlen, når det passer dig

Der er ingen stemmeret for pårørende/støttemedlemmer til Dansk Skoliose Forenings generalforamling.

Husstands medlem
For familier med skoliose
300 kr. årligt 

Hustandsmedlem

Et medlemsskab for hustanden af Dansk Skoliose Forening koster 350,- kr. årligt. og dækker hele familen, som er registreret på samme adresse.
Abonnementet opkræves automatisk på det betalingskort, der registreres ved indmeldelsen.

Med et hustands-medlemsskab af DSF kan din familie på samme bopæl:

 • tilmelde sig alle foreningens arrangementer
 • læse alle nyheder, som foreningen sender ud via Rygsøjlen
 • få adgang til og kunne læse artiklerne i Rygsøjlen, når det passer det enkelte medlem
 • bruge én stemmeret for hele husttanden på foreningens generalforsamling (ved manglende fremmøde, kan familien give sin stemme videre til ét andet medlem af DSF).

Firma medlem
500 kr. 

Firmamedlem

Et firma-medlemsskab af Dansk Skoliose Forening koster 500,- kr. årligt. og dækker et firma, der har interesse for og ønsker at støtte Dansk Skoliose Forening.
Abonnementet opkræves automatisk på det betalingskort, der registreres ved indmeldelsen.

Med et firma medlemsskab af DSF kan du:

 • tilmelde dig alle foreningens arrangementer
 • læse alle nyheder, som foreningen sender ud via Rygsøjlen
 • få adgang til og kunne læse artiklerne i Rygsøjæen, når det passer dig.

Ved firma-medlemskab er der ingen stemmeret ved Dansk Skoliose Forenings generalforsamling