Rygcafé

Velkommen til Dansk Skoliose Forenings rygcaféer
Dansk Skoliose Forening afholder rygcaféer to gange årligt flere steder i Danmark.
Vores rygcafé er åben for alle med skoliose og Morbus Scheuermann samt deres pårørende.

Vi begynder med ‘rundt om bordet’, hvor alle kort præsenterer deres historie. Herefter er der åben dialog, hvor vi efter behov vil dele deltagerne op i mindre grupper alt efter hvilke emner, der ønskes diskuteret.

Rygcaféen er gratis. Vi serverer kaffe og kage til arrangementerne.

Vel Mødt!

Retningslinjer for Corona/COVID-19

Dansk Skoliose Forening tager forskellige hensyn i forhold til retningslinjerne for Corona/COVID-19. Dette betyder, at alle deltagere henstilles til at overholde gældende regler omkring Corona/COVID-19. Foreningen stiller desuden håndsprit til rådighed og opfordrer alle deltagere til god håndhygiejne. Deltagelse i arrangementet sker på eget ansvar.

Er du i risikogruppen, opfordrer foreningen til, at du venter med at deltage til næste år. Er du eller en nær pårørende det mindste syg på afrejsedagen, skal du melde afbud til arrangementet. Vi gør opmærksom på, at såfremt en deltager bliver syg under arrangementet, så forventer vi, at deltageren med det samme tager hjem.

Rygcaféer 2020

RygCafé Nordjylland

Søndag den 4. oktober
Kl. 13:00-15:30

HUSET Aalborg
Hasserisgade 10
9000 Aalborg

RygCafé Sjælland

Søndag den 4. oktober
Kl. 14:00-16:00

Kulturstationen Vanløse
Jernbane Allé 38
Mødelokale: Tårnværelset

2720 København

RygCafé Midt- og Østjylland

Søndag den 25. oktober
Kl. 13:30-15:30

3F’s lokaler
Sommervej 5
8210 Aarhus V

RygCafé Syd- og Sønderjylland

Søndag den 8. november
Kl. 13:00-15:30

Anker Andersen A/S
Anker Andersens Vej 1
7160 Tørring