Montebello
– genoptræning i Spanien

Montebello er en afdeling for genoptræning, der ligger i Spanien og er en del af Region Hovedstadens tilbud til patienter, der har behov for genoptræning.

Tilbuddet gælder dog patienter fra hele landet.

Genoptræning på Montebello

Et ophold på Montebello indebærer tre ugers intensiv holistisk genoptræning. På Montebello er der fokus på det hele menneske, og der sættes derfor rammer for både personlig udvikling og fysisk aktivitet og træning. Under de tre ugers indlæggelse sættes der høje krav til egen ansvarstagen for træningen med supervision fra en terapeut samt krav til både ens fysik og sanseintegration med nye stimuli. Derfor er tryghed og tillid vigtigt under indlæggelsen, hvorfor der i de tre uger som udgangspunkt er gennemgående terapeuter.

Træningen foregår på hold á ca. 11 personer. Hvis det fra terapeutens side vurderes relevant, er der mulighed for let supplering med individuel behandling fra fysio- eller ergoterapeut, udover holdtræningen. I starten af indlæggelsen vil der blive udført tests og vurdering af den enkeltes funktionsniveau og ressourcer. Under indlæggelsen trænes der flere gange dagligt, hvilket sikrer en intensiv og alsidig træning. Der trænes både styrke, bevægelighed, balance og koordination, hvilket kræver opmærksomhed på brugen af hele kroppen.

Det primære formål med træningen og opholdet er at lære sin ’nye krop’ at kende og dermed blive bevidst om, hvordan man bedst muligt bruger den efter en funktionsnedsættelse eller operation, eller med andre ord, at øge patientens kropsbevidsthed med fokus på hele kroppen.

Piger genoptræner på Montebello efter rygoperation for skoliose
Genoptræning på Montebello, Spanien

Hvem kan henvises til et genoptræningsophold på Montebello?

Efter en operation, ved akut opstået sygdom, ved kroniske sygdomme eller ved akut opblussende sygdomme kan du visiteres til et ophold på Montebello. Din diagnose skal dog ligge indenfor de specifikke diagnoser, der modtages på Montebello.

Det er enten ortopædkirurgen, din egen læge eller en speciallæge, der skal lave henvisningen til et ophold på Montebello.  Montebello er underlagt loven om frit sygehusvalg, hvilket betyder, at patienter fra hele landet kan visiteres et ophold der. Dog skal det understreges, at bor man uden for Region Hovedstaden, skal man selv afholde udgiften til transport til og fra Montebello.  

Læs mere om hvordan du henvises til Montebello.

Behandlingen på Montebello

Træningen på Montebello er tilrettelagt af fysioterapeuter og ergoterapeuter ud fra dit funktionsniveau. Det forventes, at du træner uden for de fastsatte træningstider under indlæggelsen. Samtidig lægges der op til, at du selvtræner ud fra de råd og vejledninger, du har fået på Montebello, når du kommer hjem igen.

Læs mere om genoptræning på Montebello.

Kvinde genoptræner efter operation for skoliose