Hjælpemidler til skoliose patienter

Hjælpemidler ved nedsat funktionsevne

I tilfælde af at din skoliose har medført en varig nedsat funktionsevne, kan du søge støtte til hjælpemidler hos din bopælskommune.
Kommunen skal yde støtte til et hjælpemiddel, såfremt det ud fra din ansøgning vurderes, at hjælpemidlet i en væsentlig grad:

 • kan afhjælpe din varige nedsatte funktionsevne
 • kan lette din dagligdag
 • er en nødvendighed i gennemførelsen af dit arbejde eller uddannelse.

For at du kan få tildelt hjælpemidler, skal din skoliose være i så svær en grad, at det nedsætter din funktionsevne så væsentligt, at du ikke er i stand til at passe dit arbejde uden hjælpemidler, tage en uddannelse på fuldtid eller varetage et studiejob ved siden af dit studie.

Med en varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse kan du ligeledes søge om hjælp til økonomisk og specialpædagogisk støtte samt dispensation for særlige behov ved eksamen, hvis du er under uddannelse.  

hjælpemidler skoliose kilepude
img 0985

Hjælpemidler til dig med skoliose

Kan f.eks. være: 

 • Badebænk
 • Toiletforhøjer
 • Glideunderlag
 • Hjælpemidler til af- og påklædning
 • Sko og skoindlæg
 • Korset
 • Sømløse undertrøjer til korsetbrug
 • Gribetang
 • Hæve-sænke-bord
 • Kontorstol
 • Siddepude (kilepuder) (foto øverst)
 • Lændepude (foto tv.)
 • Drejepude

Dine muligheder for hjælpemidler

Hvis du vil læse mere om dine muligheder for hjælpemidler, kan du enten kontakte din kommune, eller læse vejledningerne på Borger.dk