Skoliose og graviditet

For mange kvindelige skoliose-patienter følger der ofte mange bekymringer med ift. emnet graviditet og fødsel. Dette er helt forståeligt eftersom en graviditet og en fødsel er en stor belastning for hele kroppen. Dog skal det understreges at langt de fleste med skoliose oplever at have en normal graviditet og graviditetsgener ligesom alle andre.

Det er vigtigt at understrege at alle graviditeter er unikke og hvordan selve graviditeten forløber og er individuelt frs graviditet til graviditet – med eller uden en skoliose.

Kontakt en specialist

Hvis du går med tanker om at blive gravid, vil vi anbefale dig at kontakte eksempelvis en fysioterapeut med speciale i skoliose til en snak om træning før og under din graviditet.

Derudover vil vi anbefale, at du får en konsultation med din speciallæge og/eller obstetriker til en snak om fødselsforløbet (vaginalfødsel eller kejsersnit, mulighed for epiduralblokade m.m.).

Hvis du er opereret for skoliose, er det vigtigt, at du oplyser din obstetriker om dette, da det er muligt, der skal tages bestemte hensyn under fødslen ift. hvilke ryghvirvler, der er stivgjorte og hvilke der ikke er.

gravid kvinde med skoliose
Gravid kvinde med skoliosesmerter

Litteratur om skoliose og graviditet

Litteraturen omhandlende graviditet og skoliose er småt, men Hanne Kristine Hegaard, Jordemoder, lektor, Ph.D, og Anne Brunsgaard, Jordemoder, har sammenfattet en mindre videnskabelig artikel med de forskningsresultater, der er inden for området.

De fremhæver bl.a. at skoliose-patienter kan forvente bækken- og lændesmerter tidligere i graviditeten end andre, men ellers minder graviditetsforløbene for skoliose-patienter betydeligt meget om andre forløb.

Du kan læse resultaterne i artiklen nedenfor.

Skoliose, graviditet og fødsel – en videnskabelig sammenfatning af tidligere forskningsresultater

Litteraturen omhandlende skoliose og graviditet/fødsel er sparsom og der findes endnu ingen danske studier for området. I Tabel 1 nedenfor er angivet de studier, som vi fandt relevant at medtage. Vi har udelukkende medtaget europæiske studier eller studier fra Israel. Flere af studierne er fra en nyere amerikansk oversigtsartikel, The influence of pregnancy on women with adolscent ideopathic scoliosis (1), hvori de ovennævnte studier indgår i, men vi angiver ikke resultatet af oversigtsartiklen da mange af studierne er af ældre dato.

Drej telefonen, hvis ikke du kan se hele tabellen
Tabel 1: Oversigt over studier omhandlende skoliose og graviditet siden år 2000 (Europa og Israel).
Forfatter År Studiedesign Antal patienter Resultater
Falick-Michaeli et al. 2015 Kohorte, retrospektivt 80 Flere fertilitetsbehandlinger (17 % hos gravide med skoliose vs. 7 % hos gravide uden skoliose), sværere ryg- og lændesmerter igennem graviditeten (35 % hos gravide med skoliose vs. 0 % hos gravide uden skoliose), Ikke anlagte epiduralblokader under fødslerne (70 % hos kvinder med skoliose vs. 0 % hos kvinder uden skoliose)*, ingen øget risiko for kejsersnit.
Lebel et al. 2012 Populationsbaseret, retrospektivt 98 Flere fertilitetsbehandlinger (7,1 % hos gravide med skoliose vs. 1,6 % hos gravide uden skoliose), flere igangsættelser af fødsler (36,7 % hos gravide med skoliose vs. 26,3 % hos gravide uden skoliose), ingen øget risiko for kejsersnit.
Smith et al. 2003 Kohorte, retrospektivt 40 Succesfuld brug af epiduralblokade og spinalblokade, både under fødsel og under kejsersnit.
Danielsson et al. 2001 Case-kontrol, retrospektivt 337 Ingen forskel i alder for første graviditet eller antal graviditeter og børn, ingen forskel i ryg- og lændesmerter, flere forløsninger med sugekop for opererede kvinder med skoliose (16 % hos gravide med skoliose vs. 5 % hos gravide uden skoliose), ingen øget risiko for kejsersnit.
*Skyldtes at anæstesiologerne i høj grad ikke forsøgte nogen anlæggelser af epiduraler hos fødende med skoliose. Se venligst notat fra Rigshospitalet i afsnittet om fødsler længere nede.

I Danmark forefindes der ingen nationale kliniske retningslinjer for behandling af gravide kvinder med skoliose, men på fødestederne udarbejdes der individuelle behandlingsforløb til den gravide.  

Skoliose
Skoliose rammer oftest kvinder i teenageårene (2-4 %), i forbindelse med en kraftig vækst, hvilket betyder at sygdommen som oftest er diagnosticeret når de overvejer at stifte familie (1-3). Diagnosticeringen kan medbringe en masse bekymringer i forhold til en kommende graviditet. Hvordan påvirker skoliose graviditeten og omvendt? Er der en risiko for barnet? For tidlig fødsel og fødselsmåden synes at være relevante bekymringer for disse kvinder (1-3).  

Frugtbarhed
Efter en gennemgang af studierne fremgår det i to af studierne at kvinder med skoliose i højere grad gennemgår en fertilitetsbehandling sammenlignet med kvinder uden skoliose (3,4). Hvorimod et tredje studie ikke finder nogen forskel i antal fertilitetsbehandlinger (5). Generelt ses der heller ingen forskel i kvindernes alder for hvornår de bliver gravide (1, 4) eller forskel i antal graviditeter og antal børn mellem kvinder med og kvinder uden skoliose (1).

Graviditeten
Tidligere rygsmerter er i sig selv en risiko for rygsmerter under graviditeten (6) og derfor er det ikke overraskende, at flere kvinder med skoliose (35 %) får ryg- og lændesmerter igennem graviditeten sammenlignet med kvinder uden skoliose (3). Herudover fandt ingen af de fire studier nogen sammenhæng mellem lav fødselsvægt, for tidlig fødsel eller misdannelser hos det ufødte barn og det at være gravid med skoliose (2-5).

Fødslen
Gravide med skoliose får, ifølge et af studierne, oftere fødslen sat i gang medicinsk, sammenlignet med gravide uden skoliose (4). Som smertelindring under fødslen, men også i forbindelse med kejsersnit, viser et andet studie, at opererede og ikke-opererede kvinder med skoliose, med succes, kan modtage rygmarvsbedøvelser, (2). Anæstesiologer fra Rigshospitalet fortæller, at de ikke kan huske, at de ikke kunne anlægge en epiduralblokade hos en gravid med skoliose.  

For selve fødslen finder et af studierne en øget risiko for forløsninger med sugekop hos gravide med skoliose der tidligere er rygopereret (5). Men om gravide med skoliose i højere grad føder ved kejsersnit er der uenighed om (1, 5), hvilket muligvis kan skyldes at forekomsten af kejsersnit er meget afhængig af lokale medicinske traditioner og har ændret sig gennem tiden (5). Derudover kan forskellige typer af skoliose og behandlinger gøre sammenligningen mellem studierne svære, men ifølge de fire gennemgåede studier, ses der ingen sammenhænge mellem forekomsten af gravide med skoliose og kejsersnit (2-5). Og ved andre mulige undersøgte sammenhænge såsom, kompliceret forhold mellem kvindens bækken og barnets hoved, lav score hos det nyfødte barn og fastsiddende skulder ses der ligeledes ingen øget risiko hos gravide med skoliose (1-5).

Opsummering
Ud fra gennemgangen af studierne fremgår det således at kvinder med skoliose ikke oplever færre antal graviditeter og antal børn, eller har en øget risiko for lav fødselsvægt eller for tidlig fødsel. Derudover kan de også forvente samme mulighed for epiduralblokade og spinalblokade som gravide uden skoliose, ligesom forekomsten af kejsersnit også er ens for begge grupper. Kvinder med skoliose, der planlægger fremtidige graviditeter, skal derfor ikke lade sig begrænse af deres sygdom, men skal i samråd med fagfolk tilrettelægge graviditeten. For udover, en eventuel øget risiko for, at skulle i fertilitetsbehandling, opleve ryg- og lændesmerter igennem graviditeten eller få sat fødslen i gang, synes der ikke at være andre sammenhænge mellem skoliose og graviditets- og fødselskomplikationer. 

/Skrevet af Hanne Kristine Hegaard, Jordemoder, lektor, Ph.D og Anne Brunsgaard, Jordemoder.

 

Referencer

  1. Dewan, M.C., Mummareddy, N. & Bonfield, C. (2018) The influence of pregnancy on women with adolescent idiopathic scoliosis. Eur Spine J 27: 253.
  2. Smith PS, Wilson RC, Robinson APC, Lyons GR (2003) Regional blockade for delivery in women with scoliosis or previous spinal surgery. Int J Obstet Anesth 12:17–22.
  3. Falick-Michaeli T, Schroeder JE, Barzilay Y et al (2015) Adolescent idiopathic scoliosis and pregnancy: an unsolved paradigm. Glob Spine J 5:179–184.

 

  1. Lebel DE, Sergienko R, Wiznitzer A et al. (2012) Mode of delivery and other pregnancy outcomes of patients with documented scoliosis. J Matern Fetal Neonatal Med 25:639–641.
  2. Danielsson AJ, Nachemson AL (2001) Childbearing, curve progression, and sexual function in women 22 years after treatment for adolescent idiopathic scoliosis: a case–control study. Spine 26:1449–1456.

 

  1. Backhausen MG, Tabor A, Albert H, Rosthøj S, Damm P, Hegaard HK. The effects of an unsupervised water exercise program on low back pain and sick leave among healthy pregnant women – A randomised controlled trial. Zhang Q, ed. PLoS ONE. 2017;12(9):e0182114. doi:10.1371/journal.pone.0182114.