Schroth Best Practice

Schroth Best Practice metoden er en videreudvikling af den konservative træningsmetode Schroth-metoden, der blev udviklet af Katharina Schroth. Schroth-metoden omhandler korrigerende åndedrætsteknik og specifikke asymmetriske træningsøvelser, der tilpasses af Schroth-terapeuten til den enkelte skoliosepatient.
I dag har Katharinas barnebarn, den tyske læge Hans-Rudolf Weiss, videreudviklet på metoden, og den kaldes i dag Schroth Best Practice (SBP).


Dr. Hans-Rudolf Weiss valgte at videreudvikle metoden til også at inkorporere hverdagskorrektioner i samspil med Katharinas holdningskorrigerende træningsøvelser. Samtidigt ønskede dr. Weiss at tilpasse metoden, således at skoliosepatienter bedre kunne træne på egen hånd i hverdagen.

Hvad er fordelene ved Schroth Best Practice?

Hvis du træner specifikt efter Schroth Best Practice, hvor træningen er tilpasses din skoliose, vil du opleve at:

  • din rygsøjle balanceres og stabiliseres
  • at progressionen af skoliosekurven ved børn og unge kan forsinkes, standses eller i nogle tilfælde reduceres
  • din kropsholdning forbedres
  • du opnår en bedre lungekapacitet
  • du mindsker dine smerter
  • du opnår en bedre bevægelighed i dine led
  • du får en øget kropsbevidsthed
  • operativ behandling muligvis kan undgås.
Kvinde træner schroth best practice
Kvinde bliver udredt for skoliose

Schroth Best Practice skræddersys til din unikke skoliose

Til første konsultation med din Schroth-terapeut gennemgås din skoliosehistorik og røntgenbilleder. Ligeledes foretages der en udmåling af Cobbs vinklen på din skoliose, en Adams Test samt risikovurdering. Herfra laves der en individuel træningsplan med hverdagskorrektioner, hverdagsøvelser og tredimensionelle Schroth-øvelser.

Du vil modtage en lang række informationer og blive instrueret i de forskellige korrektioner, øvelser og korrektionsvejrtrækning, du skal træne fremadrettet. I samråd med terapeuten aftales det, hvorvidt du skal træne på hold, individuelt og/eller hjemme.

Læs mere om Schroth Best Practice-metoden, og find frem til din nærmeste Schroth-terapeut her:

Schroth Best Practice behandlere i Danmark. 

Nyt studie om Schroth Best Practice

Nyt studie om skoliosepatienter, der træner Schroth Best Practice, viser at du med den rette træning og vejledning kan opnå:

Færre smerter, bedre funktionsniveau og mindre rotation i rygsøjlen. Alle patienter viste forbedring på alle punkter.

Lisa Elliott og Pernille Winsløv Wied fra ScolioFys i København har lavet et meget vigtigt studie om deres træning Schroth Best Practice. Det er for patienter med skoliose, over 50 år og ikke opererede. Denne patientgruppe fortæller ofte om smerter i lænd, tab af funktionsevne og dårlig kropstilpasning. Derfor har de undersøgt og vejledt patienterne, for at finde ud af om dette kan reducere symptomerne og øge funktionsevnen.

Konklusionen var, at alle patienter efter 12 måneders opfølgning viste forbedringer på alle parametre. Denne undersøgelse er i gang, men viser gode foreløbige resultater.

Du kan finde ScolioFys ved Lisa og Pernille her.

Eller find den nærmeste Schroth Best Practice behandler her:

Schroth Best Practice terapeuter, Danmark

SPS skoliose