Privatlivspolitik

Dansk Skoliose Forenings privatlivspolitik

I Dansk Skoliose Forening er beskyttelsen af dit privatliv samt dine persondata vigtig for os. Derfor har vi udarbejdet denne privatlivspolitik, hvori det beskrives, hvordan vi som forening indsamler og bruger de personoplysninger, som du giver til os via dit medlemskab eller som bruger af vores hjemmeside samt aktiviteter.

Hvad forstås som personoplysninger?

Personoplysninger dækker alle informationer, som kan bruges til at identificere dig som person. Det dækker bl.a. for- og efternavn, din e-mailadresse, din privatadresse eller helbredsoplysninger.

Behandling af dine personoplysninger

I Dansk Skoliose Forening behandler vi dine personoplysninger ifølge gældende dansk lovgivning og lever op til kravene for GDPR.

Vi indsamler og behandler dine oplysninger på baggrund af flere forskellige formål. I disse tilfælde indsamler og behandler vi dine oplysninger:

 • når du støtter foreningen med et medlemskab, hvad enten det er et personligt medlemskab, husstandsmedlemskab, pårørende medlemskab eller firmamedlemskab
 • når du tilmelder dig vores netværks- og medlemsaktiviteter
 • når du bliver frivilligt bestyrelsesmedlem, suppleant eller frivillig i foreningen.

Vi indsamler dine personoplysninger i disse tilfælde, fordi det bl.a. gør det muligt, at du kan støtte Dansk Skoliose Forenings formål og arbejde ved at blive medlem af foreningen via tilmeldingsformularen på vores hjemmeside. Derudover indsamler vi og behandler vi dine personoplysninger med det formål at tilpasse vores medlemsaktiviteter bedst muligt efter vores medlemmers behov og interesser. Dernæst indsamler og behandler vi personoplysninger i forbindelse med konstitueringen af nye bestyrelsesmedlemmer og/eller suppleanter, da en række bestemte data er nødvendige at behandle i denne forbindelse ifølge dansk lovgivning.

Vi indsamler og behandler følgende oplysninger om dig, når du oprettet dig som medlem og støtter foreningen:

 • Kontaktoplysninger (navn, adresse, tlf.nr. og e-mailadresse)
 • Betalingsoplysninger i forbindelse med køb eller bidrag
 • Samtykke til udsendelse af nyhedsbreve
 • Brugeradfærd i forbindelse med brug af vores hjemmeside
 • Helbredsoplysninger i statistisk øjemed

Vi indsamler og behandler følgende oplysninger om dig, når du tilmelder dig vores netværks- og medlemsaktiviteter:

 • Kontaktoplysninger (navn, adresse, tlf.nr. og e-mailadresse)
 • Betalingsoplysninger i forbindelse med køb
 • Brugeradfærd i forbindelse med brug af vores hjemmeside
 • Helbredsoplysninger i statistisk øjemed

Vi indsamler og behandler følgende oplysninger om dig, når du bliver valgt ind som frivilligt bestyrelsesmedlem, suppleant eller er frivillig i foreningen:

 • Kontaktoplysninger (navn, adresse, tlf.nr. og e-mailadresse)
 • Betalingsoplysninger i forbindelse med køb eller bidrag
 • Samtykke til udsendelse af nyhedsbreve
 • Brugeradfærd i forbindelse med brug af vores hjemmeside
 • Helbredsoplysninger i statistisk øjemed
 • Børneattest

Ovenstående oplysninger er nødvendige at indsamle, for at vi er i stand til at levere vores ydelser til dig.

Videregiver Dansk Skoliose Forening personoplysninger til tredjepart?

Dansk Skoliose Forening kan videregive dine personoplysninger til tredjepart, der bl.a. bistår foreningen med administration af f.eks. bogholderi, arrangementstilmelding m.v. Dansk Skoliose Forening kan, i det omfang vi er forpligtede til, videregive personoplysninger til relevante myndigheder.

Dine rettigheder

Du har altid ret til at henvende dig til Dansk Skoliose Forening og kræve indsigt i følgende:

 • formålet med foreningens indsamling og behandling af dine oplysninger
 • hvilke personoplysninger, Dansk Skoliose Forening har indsamlet og behandlet, i forbindelse med at du har brugt vores ydelser
 • information om eventuel videregivelse af personoplysningerne
 • hvordan og hvor længe vi opbevarer oplysningerne.

Såfremt du ønsker at gøre brug af din ret til at kræve indsigt, kan du kontakte Dansk Skoliose Forening ved at sende os en Sikker Mail eller ringe på tlf. 22 28 59 92.

Vil du have rettet eller slettet personoplysninger?

Såfremt dine personlige oplysninger ændrer sig (hvis du f.eks. skifter adresse eller får nyt telefonnummer), eller du ikke længere ønsker et medlemskab af foreningen, kan du kontakte os via Sikker Mail og give os besked.

Dansk Skoliose Forening opbevarer ikke dine personoplysninger unødvendigt. Vi sletter oplysningerne i overensstemmelse med gældende lovgivning, når vi ikke længere har brug for dem. Det betyder, at vi som udgangspunkt sletter dine oplysninger indenfor 5 år efter ophøret af dit medlemskab. Dine personoplysninger vil selvfølgelig blive slettet omgående, såfremt du anmoder om dette.

Hvem er den dataansvarlige?

Dansk Skoliose Forening, CVR: 31989140, Ledreborgparken 10, 9400 Nørresundby er dataansvarlig for de personoplysninger, der indsamles og behandles i forbindelse med vores ydelser. Du kan altid kontakte os via Sikker Mail eller på 22285992, hvis du har spørgsmål til foreningens behandling af dine oplysninger.

Du har ret til at klage til Datatilsynet

Du har altid ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med måden, hvorpå vi behandler dine personoplysninger.
Du kan rette henvendelse til Datatilsynet på deres hjemmeside: www.datatilsynet.dk.

 

/Senest opdateret 21. januar  2023