Dansk Skoliose Forenings Konference & Generalforsamling

Kære DSF-medlemmer

Dansk Skoliose Forenings årlige konference og generalforsamling bliver i år afholdt hos Hotel Hedegaarden i Vejle lørdag den 29. august 2020.

Under Dansk Skoliose Forenings konference afholder vi foreningens årlige generalforsamling. Her har du, som medlem, medbestemmelse om, hvem der sidder i foreningens bestyrelse, samt indflydelse på foreningens øvrige aktiviteter.

Vi gør opmærksom på, at forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være foreningen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Forslag sendes til bestyrelsens formand, Henriette Schultz Hansen, senest den 15. august 2020.

Vi håber at se så mange af vores medlemmer som muligt til endnu en læringsrig, hyggelig og spændende konference i Vejle.

 

Bestyrelsen mangler din hjælp

Dansk Skoliose Forening mangler frivillige hænder i bestyrelsen, da flere i betyrelsen af personlige årsager er nødsaget til at vælge bestyrelsesarbejdet fra.
Vi står derfor og mangler netop dig og din frivillighed. Vi mangler både bestyrelsesmedlemmer- og en suppleant.

Foreningen søger frivillige:

 • der har lyst, energi og mod på at skabe mere fokus og bevågenhed omkring skoliose
 • der vil være med til at formidle viden om skoliose
 • der kan skabe rum og netværk for de fantastiske fælleskaber, hvor skoliose er fællesnævneren
 • der har flair for tekstformidling
 • der elsker at koordinere og planlægge arrangementer.

Derudover søger vi personer:

 • med en solid viden om skoliose eksempelvis via uddannelse som fysioterapeut eller behandler
 • med personlige skoliose-erfaringer og med lyst til at fordybe sig i emnet skoliose.

Dette er ikke absolutte krav, men blot områder, der kan hjælpe bestyrelsen til at skabe en stærkere skolioseforening i fremtiden.

Vi håber, at du har lyst til:

 • at bidrage til foreningens fortsatte udvikling
 • at være med til at dele en masse spændende viden om skoliose og sikre trygge og hyggelige rammer, hvor vi alle kan mødes og udveksle erfaringer med hinanden.

Har du spørgsmål til bestyrelses- og/eller suppleantarbejdet, er du meget velkommen til at kontakte foreningens formand, Henriette Schultz Hansen.

Vi glæder os til en rigtig god konference og generalforsamling.

Dagens program:

Kl. 09:00-09:30   Morgenbuffet

Kl. 09:30-09:45   Dansk Skoliose Forening byder velkommen

Kl. 09:45-10:30   Oplæg af DSF-medlem Shano Rasmussen (inkl. spørgsmål)
Ud af mørket, og ind i kampen!
Shano fortæller: “Hvad hvis din ryg ikke skulle diktere, hvem DU er eller, hvad DU kan?
Hvad hvis det var DIG, der styrede DIT liv?
Kom og hør om min kamp imod mig selv, og om min sejr!”.

Kl. 10:30-11:00   Debat om DSF’s arbejde og formål 

Kl. 11:00-11:10  Pause (fælles stræk og bevægelse)

Kl. 11:10-12:10  Generalforsamling

Kl. 12:10-13:10  Frokost og hyggeligt samvær

Kl. 13:10-14:10  Oplæg fra Schroth Best Practice-terapeut, Eric Pierre Cheret (inkl. spørgsmål)
Schrothtræning – effekt og øvelser
Erik fortæller:  “Oplægget vil omhandle, hvordan vi som Schroth terapeuter undersøger, vurderer og behandler skoliosepatienter indenfor Schroth Best Practice metoden set i lyset af forskningen bag metoden”.

Kl. 14:10-14:30   Pause (fælles stræk og bevægelse)

Kl. 14:30-15:30   Workshops [kaffe/kage nydes under workshops]
 –  Operation
 –  Schroth Best Practice træning [faciliteret af Eric Pierre Cheret]
 –  Alternativ/manuel behandling af skoliose [faciliteret af DSF]

Kl. 15:30  Afslutning og tak for i dag.

Dagsorden:

 1.  Valg af dirigent
 2.  Valg af stemmeudvalg (3 personer)
 3.  Formandens beretning
 4.  Fremlæggelse og godkendelse af de reviderede regnskaber
 5.  Fastsættelse af kontingent
 6.  Fremlæggelse af budget
 7.  Behandling af indkomne forslag
  1. Bestyrelsen foreslår en vedtægtsændring
       (se foreningens nuværende vedtægter og forslag til nye vedtægter)
 8.  Valg af bestyrelsesmedlemme
       På valg er:
       Karen Ramsgaard (modtager genvalg)
  Henriette Schultz Hansen (modtager genvalg)
  Thyge Nygaard-Larsen (modtager ikke genvalg)
  Tina Vorgod Andresen (modtager genvalg)
  Rikke Elvin Baungaard (træder ud af bestyrelsen i utide)
 9. Valg af suppleanter
       På valg er:
  Marianne Bøgh (modtager ikke genvalg)
 10. Valg af bilagskontrollant
       På valg er:
  Bilagskontrollant Tommy Knudsen (modtager genvalg)
 11. Eventuelt.

Retningslinjer for Corona/COVID-19

Dansk Skoliose Forening tager forskellige hensyn i forhold til retningslinjerne for Corona/COVID-19. Dette betyder, at alle deltagere henstilles til at overholde gældende regler omkring Corona/COVID-19. Foreningen stiller desuden håndsprit til rådighed og opfordrer alle deltagere til god håndhygiejne. Deltagelse i arrangementet sker på eget ansvar.

Er du i risikogruppen, opfordrer foreningen til, at du venter med at deltage til næste år. Er du eller en nær pårørende det mindste syg på afrejsedagen, skal du melde afbud til arrangementet. Vi gør opmærksom på, at såfremt en deltager bliver syg under arrangementet, så forventer vi, at deltageren med det samme tager hjem.

Sted

Hotel Hedegaarden
Vald. Poulsensvej 4
7100 Vejle

 

Tidspunkt

Lørdag 29. august 2020 kl. 9:00 – 15.30

 

Priser

Deltagergebyr pr. person inkl. forplejning:

 • Voksne: 150,- kr.
 • Børn og unge t.o.m. 14 år: 50,- kr.

Tilmelding

Af hensyn til planlægningen og køkkenet bedes I tilmelde jer senest den 22. august 2020.

Du skal være medlem af Dansk Skoliose Forening for at kunne deltage.

 

Skriv dit forslag til generalforsamlingen

8 + 12 =

Mails med personlige informationer

Indeholder din henvendelse personlige oplysninger, så skriv til os via vores Sikker Mail. 
Når du benytter Dansk Skoliose Forenings Sikker Mail, så kan vi beskytte dine personlige data bedst muligt.

Indeholder din mail ikke personlige informationer, beder vi dig benytte den almindelige kontaktformular ovenfor.