Dansk Skoliose Forenings Konference & Generalforsamling

Kære DSF-medlemmer

Dansk Skoliose Forenings årlige konference og generalforsamling bliver i år afholdt hos Hotel Hedegaarden i Vejle lørdag den 13. juni 2020.

Programmet byder bl.a. på oplæg fra læge Simon Skov, der vil fortælle os mere om brugen af magnetstænger ved skoliose i en tidlig alder. Derudover får vi besøg fra Tyskland af læge og udvikler af Schroth Best Practice Hans-Rudolf Weiss, der vil fortælle mere om forskning inden for skoliose samt Schroth-træningen.

Vi gentager succesen fra sidste år og afholder workshops, hvor du har mulighed for at fordybe dig i et emne sammen med ligesindede.

Vi håber at se så mange af vores medlemmer som muligt til endnu en læringsrig, hyggelig og spændende konference i Vejle.

 

Invitation til DSF’s generalforsamling 13. juni 2020

Under Dansk Skoliose Forenings konference afholder vi foreningens årlige generalforsamling.

Her har du, som medlem, medbestemmelse om, hvem der sidder i foreningens bestyrelse samt indflydelse på foreningens øvrige aktiviteter.

Vi gør opmærksom på, at forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være foreningen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Forslag sendes til bestyrelsens formand, Henriette, senest den 30. maj 2020.

Dagens program:

Kl. 09:00-09:30   Morgenbuffet

Kl. 09:30-09:45   Velkommen v/Dansk Skoliose Forening

Kl. 09:45-10:45   Oplæg fra læge Simon Skov
     –  Vækstinstrumentering af skoliose med tidlig debut [brug af magnetstænger v. operation]

Kl. 10:45-11:00   Pause (fælles stræk og bevægelse)

Kl. 11:00-12:00   Generalforsamling [se indkaldelse nedenfor]

Kl. 12:00-13:00   Frokost og hyggeligt samvær

Kl. 13:00-14:15   Oplæg fra læge og Schroth Best Practice-udvikler Hans-Rudolf Weiss [oplægget vil foregå på engelsk]
     –  Spinal deformities: Research and management

Kl. 14:15-14:30   Pause (fælles stræk og bevægelse)

Kl. 14:30-15:30   Workshops [kaffe/kage nydes under workshops]
     –  Operation
     –  Korsetbehandling/alternativ behandling
     –  Schroth Best Practice [Oplæg fra Lisa Elliot & Pernille Wied, ScolioFys]

Kl. 15:30  Afslutning og tak for i dag.

Dagsorden:

 1.  Valg af dirigent
 2.  Valg af stemmeudvalg (3 personer)
 3.  Formandens beretning
 4.  Fremlæggelse og godkendelse af de reviderede regnskaber
 5.  Fastsættelse af kontingent
 6.  Fremlæggelse af budget
 7.  Behandling af indkomne forslag
 8.  Valg af bestyrelsesmedlemme
       På valg er:
       Karen Ramsgaard (modtager genvalg)
       Henriette Schultz Hansen (modtager genvalg)
       Thyge Nygaard-Larsen (modtager ikke genvalg)
       Tina Vorgod Andresen (modtager genvalg)
       Rikke Elvin Baungaard (træder ud af bestyrelsen i utide)
 9. Valg af suppleanter
       På valg er:
       
  Marianne Bøgh (modtager ikke genvalg)
 10. Valg af bilagskontrollant
       På valg er:
       
  Bilagskontrollant Tommy Knudsen (modtager genvalg)
 11. Eventuelt.

Sted

Hotel Hedegaarden
Vald. Poulsensvej 4
7100 Vejle

 

Tidspunkt

Lørdag 13. juni 2020 kl. 9.00 – 15.30

 

Priser

Deltagergebyr pr. person inkl. forplejning:

 • Voksne: 150,- kr.
 • Børn og unge t.o.m. 14 år: 50,- kr.

Tilmelding

Af hensyn til planlægningen og køkkenet bedes I tilmelde jer senest den 31. maj 2020.

Du skal være medlem af Dansk Skoliose Forening for at kunne deltage.

 

Skriv dit forslag til generalforsamlingen

13 + 12 =

Mails med personlige informationer

Indeholder din henvendelse personlige oplysninger, så skriv til os via vores Sikker Mail. 
Når du benytter Dansk Skoliose Forenings Sikker Mail, så kan vi beskytte dine personlige data bedst muligt.

Indeholder din mail ikke personlige informationer, beder vi dig benytte den almindelige kontaktformular ovenfor.