Dansk Skoliose Forenings Konference & Generalforsamling

Kære DSF-medlemmer

Dansk Skoliose Forenings årlige konference og generalforsamling bliver i år afholdt på Hotel Scandic i Odense lørdag den 9. oktober 2021.

Under Dansk Skoliose Forenings konference afholder vi foreningens årlige generalforsamling. Her har du, som medlem, medbestemmelse om, hvem der sidder i foreningens bestyrelse, samt indflydelse på foreningens øvrige aktiviteter.

På konferencen i år får vi både lokalt og internationalt besøg af læger, der vil fortælle om den nyeste forskning indenfor korsetbehandling samt forskningen bag Schroth Best Practice-metoden. Derudover deltager fysioterapeuterne fra SkolioFys og fortæller mere om træning vedr. skoliose med fokus på især børn og voksne i overgangsalderen. Som altid bliver der tid til masser af hyggeligt samvær og aktive pauser i løbet af dagen.

Vi gør opmærksom på, at forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være foreningen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Forslag sendes til bestyrelsens formand, Henriette Schultz Hansen, senest den 25. september 2021.

Vi håber at se så mange af vores medlemmer som muligt til endnu en læringsrig, hyggelig og spændende konference i Odense.

 

DAGSORDEN

 1. Valg af dirigent
 2.  Valg af stemmeudvalg (3 personer)
 3.  Fremlæggelse af formandens beretning
 4.  Fremlæggelse og godkendelse af de reviderede regnskaber
 5.  Fastsættelse af kontingent
 6.  Fremlæggelse af budget
 7.  Behandling af indkomne forslag
 8.  Valg af bestyrelsesmedlemmer
       På valg er:
       –  Lone Vad Aagaard (modtager ikke genvalg)
       –  Camilla Christensen (modtager genvalg)
       –  Birgitte Jørgensen (modtager ikke genvalg)
 9. Valg af suppleanter
       På valg er:
       –  Ingelise Koppel (modtager ikke genvalg)
 10. Valg af autoriseret revisor på ulige år
       På valg er:
       –  ReviMidt (modtager genvalg)
 11. Eventuelt

Dagens program

Kl. 9:00-9:30: Morgenbuffet

Kl. 9:30-9:45: Velkommen

Kl. 9:45-10:30: Generalforsamling

Kl. 10:30-10:45: Pause (med øvelser)

Kl. 10:45-11:45: Oplæg fra læge Ane Simony: “Nyeste forskning indenfor natkorset” (inkl. spørgsmål)

Kl. 11:45-12:00: Pause (med øvelser)

Kl. 12:00-13:15: Oplæg fra læge Hans-Rudolf Weiss: “100 år med Schroth Best Practice-metoden” (inkl. spørgsmål)
NB! Oplægget vil foregå på engelsk med mulighed for oversættelse undervejs.

Kl. 13:15-14:15: Frokost og hyggeligt samvær

Kl. 14:15-15:00: Oplæg fra ScolioFys, Lisa Elliott og Pernille Winsløv Wied: “Udviklingen indenfor skoliose træning m. særligt fokus på børn og voksne i overgangsalderen”

Kl. 15:00-15:30: Kaffe/kage

Kl. 15:30: Afslutning og input for tak for i dag.

 

Retningslinjer for Corona/COVID-19

Dansk Skoliose Forening tager forskellige hensyn i forhold til retningslinjerne for Corona/COVID-19. Dette betyder, at alle deltagere henstilles til at overholde gældende regler omkring Corona/COVID-19. Foreningen stiller desuden håndsprit til rådighed og opfordrer alle deltagere til god håndhygiejne. Deltagelse i arrangementet forudsætter gyldigt coronapas i form af enten vaccinepas, immunitet eller coronatest der er højest 72 timer gammel. Deltagelse i arrangementet sker på eget ansvar.

Er du i risikogruppen, opfordrer foreningen til, at du venter med at deltage til næste år. Er du eller en nær pårørende det mindste syg på afrejsedagen, skal du melde afbud til arrangementet. Vi gør opmærksom på, at såfremt en deltager bliver syg under arrangementet, så forventer vi, at deltageren med det samme tager hjem.

Sted

Scandic Odense
Hvidkærvej 25
5250 Odense

 

Tidspunkt

Lørdag 9. oktober 2021 kl. 9:00 – 15.30

 

Priser

Deltagergebyr pr. person inkl. forplejning:

 • Voksne: 150,- kr.
 • Børn og unge t.o.m. 14 år: 50,- kr.

Tilmelding

Af hensyn til planlægningen og køkkenet bedes I tilmelde jer senest den 17. september 2021.

Du skal være medlem af Dansk Skoliose Forening for at kunne deltage.

 

Skriv dit forslag til generalforsamlingen

8 + 2 =

Mails med personlige informationer

Indeholder din henvendelse personlige oplysninger, så skriv til os via vores Sikker Mail. 
Når du benytter Dansk Skoliose Forenings Sikker Mail, så kan vi beskytte dine personlige data bedst muligt.

Indeholder din mail ikke personlige informationer, beder vi dig benytte den almindelige kontaktformular ovenfor.