Vederlagsfri fysioterapi

For at kunne blive henvist til vederlagsfri fysioterapi skal du have en progressiv sygdom, der medfører en varig funktionsnedsættelse, eller en sygdom, der resulterer i et svært fysisk handicap.

Henvisning til vederlagsfri fysioterapi

Såfremt du har en progressiv skoliose med en Cobbs vinkel større end 20 grader, som medfører så store gener, at du har en varig funktionsnedsættelse, kan din læge henvise dig til vederlagsfri fysioterapi.

Vederlagsfri fysioterapi omfatter holdtræning hos en fysioterapeut og der gives 100 % tilskud fra den offentlige sygesikring, såfremt fysioterapeuten har et ydernummer, der berettiger til dette.

Ligeledes kan din læge henvise dig til vederlagsfri fysioterapi, hvis du har et svært fysisk handicap og er afhængig af et hjælpemiddel eller hjælp i det daglige. Hvis det er tilfældet, kan du også få den individuelle fysioterapi vederlagsfrit.

skoliose holdtræning fysioterapeut

Vi gør opmærksom på, at sådanne henvisninger vurderes individuelt fra læge til læge

NB! Hvis din skoliose har en Cobbs-vinkel, der er mindre end 20 grader, vil skoliosen ikke blive vurderet som progressiv.

Læs mere om Vederlagsfri Fysioterapi i
Sundhedsstyrelsens Vejledning om adgang til vederlagsfri fysioterapi.

Find
fysioterapeuter der laver Scroth Best Practice,
specialuddannet fysioterapeuter til skoliose og Morbus Scheuermann.