Smerter

 

 

Man kan godt have mange smerter, hvis man har en lille skoliosekurve, og kun få smerter med en stor kurve.

home fitness equipment 1840858 640

Smerter og træning

Skoliose kan for nogle opleves smertefuldt. Smerterne kan variere meget fra person til person og opleves forskelligt afhængig af omfanget af ens skoliose, ens fysiske belastning i hverdagen, og om den enkelte får den rette behandling af fagpersoner.

Man kan godt have mange smerter, hvis man har en lille skoliosekurve, og kun få smerter med en stor kurve.

Den rigtige træning kan ofte hjælpe på smerter. Vi anbefaler at opsøge træning, der er specielt tilrettelagt den skolioseramte. Nogle fysioterapeuter arbejder efter metoden Schroth Best Practice, hvor øvelserne vælges, så de passer til netop din ryg.
Hvis din skoliose giver mange muskelspændinger, kan du have gavn af manuelle behandlinger, afspænding, mindfulness eller lignende og måske smertestillende medicin.

Kroniske smerter

Nogle kan opleve kroniske smerter. Ifølge Sundhedsstyrelsen er definitionen på kroniske smerter, at smerterne har været til stede i mere end 3-6 måneder. Kroniske smerter kan være meget invaliderende, da de kan påvirke den ramte fysisk, psykisk og socialt. Både den skolioseramte og nærmeste pårørende kan blive ramt og påvirket, når smerterne begrænser den smerteramtes fysiske formåen. Det er vigtigt, at den skolioseramte bliver behandlet korrekt fra opdagelsen af skoliose og under udviklingen af skoliose, der over tid kan forværres. Det er afgørende og vigtigt, at skolioseramte bliver bekendt med de forskellige behandlingstilbud såsom korset, skoliosespecifik træning (Schroth Best Practice), stivgørende operation og smertebehandling.

Ifølge Sundhedsstyrelsen har 1 ud af 5 kroniske smerter. På sundhedsstyrelsens hjemmeside er der god oplysning om kroniske smerter. Sundhedsstyrelsens hjemmeside

stivgørende operation af rygsøjlen
Kvinde med skoliose smerter

Kroniske smerter og skoliose

Hvor mange med skoliose, der har kroniske smerter, har vi ikke tal på. Men kroniske smerter kan forekomme, og hertil kan det hjælpe den smerteramte at få redskaber til at mestre sine smerter, så de opleves mindre og kommer til at fylde mindre i ens bevidsthed.
På FAKS, Foreningen af Kroniske Smerteramte og Pårørende, kan man læse mere omkring behandling af kroniske smerter.

Læs mere på FAKS om kroniske smerter

"Lær at tackle” kursus

Som skolioseramt har du mulighed for at deltage i et kursus, der giver dig redskaber til at lære at leve med en kronisk sygdom og kroniske smerter. Der findes også kurser for pårørende. Kurserne er gratis for alle, og underviserne kender selv til kroniske smerter og kroniske sygdomme. Smerterne forsvinder ikke, men man får redskaber til bedre at kunne håndtere sin sygdom og smerterne. 

”Lær at tackle” udbyder kursus i:

LÆR AT TACKLE kronisk sygdom

LÆR AT TACKLE kroniske smerter

LÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende

Lær at tackle – kurser

flowers 5217356 640
Kvinde spiser piller efter rygoperation for skoliose

Smertebehandling med medicin

Smertebehandling med medicin kan være en jungle, fordi der findes mange forskellige præparater, og fordi hvert enkelt præparat kan virke forskelligt fra person til person. Derfor er det svært at rådgive om den rette medicin mod netop dine smerter pga. skoliose.
Hvis ikke din egen læge, kan finde den rette medicin til at dække dine smerter, kan de henvise til behandling i tværfagligt smertecenter i regionen. Man kan dog ikke regne med at tværfaglige smertecentre har specifik viden vedrørende skoliosebehandling. Tværfaglige smertecentre rådgiver om smertebehandling, omkring smertemedicin, håndtering af smerter fysisk og mentalt, fx med mindfulness, og redskaber til bedre at kunne tackle og leve med sine smerter.

Læs mere om smertebehandling med medicin